Enhedslisten Valby har holdt generalforsamling


Referat af afdelingens generalforsamling 19/2 2015 kl. 19.30
Tilstede:
  Henrik P, Henrik F, Kasper, Helle, Henrik Palsmar, Denis, Kamal, Jens B, Ernst, Gerda, Morten, Christian, Susanne, Jo, Per, Karin, Jens Kjær Christensen, Vita, Winnie, Kirsten
1. Velkomst - Navnerunde
2. Valg af dirigent, Henrik Poulsen, referent Henrik Palsmar og stemmetællere ingen.
3. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
4. Arbejdsudvalgets beretning. - Godkendt
5. Regnskab. Godkendt
6. a. Arbejdsplan – AUs forslag godkendt. Kasper arbejder videre med offentligt møde om skolereformen. Integrationsarrangement er en god ide, men der er ingen, der kan påtage sig at organisere det, så det udskydes.
b. Indkomne forslag. – ingen
c. Nedsættelse af valgkampsudvalg – Christian, Jens Kjær Christensen, Henrik Palsmar, Jens B valgtes.
d. Budget. Godkendt – Husk at søge Københavnsbestyrelsen om tilskud fra aktivitetspuljen til arrangementer.
Valg.
a. Arbejdsudvalg – Henrik Palsmar, Gerda, Jo, Niels, Christian valgtes.
b. Kritisk revisor. Per genvalgtes.
c. Medlem af Københavnsafdelingens bestyrelse samt suppleanter. Henrik P. 1. suppleant Denis,  2. suppleant Christian valgtes.
d. Medlem af Valby Lokaludvalg Henrik Palsmar.1. suppleant Winnie, 2. Suppleant Gerda valgtes.
7. Eventuelt
a. Kasper Bjerring opfordrede til deltagelse i Enhedslisten Københavns generalforsamling 21/3. Alle medlemmer kan deltage uden forhåndstilmelding.
b. Winnie: arrangement Transform Denmark – Workshops 3F nordvest 14/3
8. Helle Bliddal: Der er 14 dages latinamerikansk filmfestval fra 23/2 i Valby Kino

Regnskab 2014

BilagStørrelse
Regnskab 14 detaljeret.pdf191.69 kB